Ocena brak

Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Zdolność do czynności prawnych – do zawierania samodzielnie ważnych czynności prawnych i nabywania tą drogą praw i zaciągania zobowiązań. Jest to zdolność o charakterze aktywnym w przeciwieństwie do zdolności prawnej, która nie wymagała działań prawnych do stania się podmiotem praw i obowiązków np. dziedziczenie.

Zdolność do czynności prawnych może być pełna lub ograniczona (ze względu na wiek, płeć, z powodu choroby umysłowej lub marnotrawstwa.

Ograniczenie zdolności do czynności prawnych z ww przyczyn nie dotyczyło osób prawnych.

Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych nie odpowiadały za czyny bezprawne – delikty; niedojrzali odpowiadali jeżeli orzeczono, że ich rozwój umysłowy pozwala im ocenić czyn jako bezprawny (capacitas doli); małoletni ponosili pełną odpowiedzialność, wiek mógł być potraktowany w ich przypadku jako okoliczność łagodząca.

Podobne prace

Do góry