Ocena brak

Zdolność administracyjnoprawna (legitymacja)

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

To oznaczenie prawnej możliwości występowania jako strona w postępowaniu. Stroną może być:  

a) każdy podmiot posiadający zdolność prawną, a więc osoba fizyczna i osoba prawna;

b) jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna i to niezależnie od tego, czy posiada osobowość prawną, czy też nie;

c) organ administracji rządowej;

d) gmina, powiat lub województwo, ale konieczne będzie oddzielenie od siebie sytuacji w których sprawują one orzecznictwo administracyjne, oraz tych w których są one stronami postępowania prowadzonego przez inny organ administracyjny.

Podobne prace

Do góry