Ocena brak

Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorstwa państwowego

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Państwo może prowadzić działalność gospodarczą w 2 formach organizacyjno- prawnych:

1. Jako przedsiębiorstwo działające na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1980 r. Ad. l. Zgodnie z art. I powyższej ustawy przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielne, samorządne i samo finansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Samodzielność oznacza, że w sprawach przedsiębiorstwa decyzje podejmują organy tego przedsiębiorstwa, natomiast organy państwa w tym organ założycielski może podejmować decyzje tytko w przypadkach określonych w ustawie. Samorządność oznacza, iż do organów przedsiębiorstwa wliczane są organy samorządu pracowniczego, rada pracownicza i ogólne zgromadzenie załogi.

2. Jako spółka kapitałowa utworzona w sposób pierwotny albo wskutek przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, o której mowa wyżej w drodze tzw. komercjalizacji.

Podobne prace

Do góry