Ocena brak

Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Oprócz podmiotów wymienionych w ustawie o Swobodzie Gospodarczej są także osoby fizyczne posiadające akcje lub udziały zapewniające im co najmniej 25% głosów w organach innego przedsiębiorstwa, a więc Ci którzy np. dysponują większością głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach S.A. lub też decydują większością głosów w sp. Osobowych ( pozycja dominująca).

Podobne prace

Do góry