Ocena brak

Zdefiniuj pojęcie kierowanie

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

Istotą kierowania w

  • szerszym znaczeniu jest powodowanie, aby rzecz kierowana zachowywała się zgodnie z zamiarem kierującego

  • w węższym znaczeniu – powodowanie, aby inni ludzie działali zgodnie z zamiarem kierującego

 

# Kierowanie to oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na inny obiekt (kierowany) w taki sposób, aby zachowanie się, działanie lub funkcjonowanie obiektu kierowanego, zmierzało do osiągnięcia postawionych przed nim celów (w najprostszym przypadku jednego celu).

 

# Kierowanie to sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Kierownicy osiągają cele organizacji, powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych

 

# Kierowanie jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.

 

# Kierowanie jest procesem, w którym można wyróżnić:

  • podmiot kierowania (kierownik)

  • przedmiot kierowania(zespoły pracownicze)

  • stosunek podporządkowania (podległości) między w/w rzeczami

  • cele, do których zmierza kierowanie

 

# Kierowanie to umotywowane i skoordynowane działanie ludzi, zmierzające do osiągania celów organizacji.

 

# Kierować to znaczy przewidywać, wskazywać przyszłe, a więc nie zawsze pewne cele.

 

# Kierowanie jest zawsze funkcją 3 złożonych zmiennych:

  • osobowości kierownika

  • dojrzałości podwładnych

  • sytuacji kierowania

Wartość tej funkcji zależy jakości i równoczesnego współdziałania tych 3 zmiennych.

Podobne prace

Do góry