Ocena brak

Zdefiniowanie wartości oraz zadowolenia klienta

Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012

Ponad 35 lar temu. Peter Drucker zauważył, że podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest .stwarzanie klientów". Ponieważ klienci spotykają się dzisiaj z bardzo szeroką gamą produktów i możliwością wyboru c en i dostawców, powstaje pytanie o sposób dokonywania przez nich tego wyboru?

Wierzymy, że klienci oceniają, proponowane oferty z punktu widzenia dostarczanej im przez nie wartości. Dążą tym samym do maksymalizacji otrzymywanych wartości, w granicach kreślonych kosztami poszukiwania nowych produktów, niepełną wiedzą, trudnościami przemieszczania się oraz poziomem dochodu, klienci mają pewne oczekiwania co do spodziewanej wartości wyrobów. Oczekiwania te kierują ich postępowaniem. Następnie oceniają, czy propo-n< >wana oferta spełnia ich oczekiwania. Ocena ta wpływa na poczucie ich zadowolenia oraz na prawdopodobieństwo dokonania ponownego zakupu.

Podobne prace

Do góry