Ocena brak

Zdarzenia prawne

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Zdarzenia, z którymi obowiązująca norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.

Zdarzenia prawne dzielimy na:

- fakty - zdarzenia, które wywołują skutki prawne niezależnie od woli ludzkiej, np. śmierć,

- działania - zachowanie człowieka lub innego podmiotu będące wynikiem jego woli [w prawie zaniechanie uważa się za działanie, chociaż to jego przeciwieństwo }.

Wśród działań wyróżniamy:

1. Czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych

a) czynności prawne

- czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych oraz inne czyny działania lub zaniechania; działanie podmiotu prawa najistotniejszym elementem jest oświadczenie woli i zamiar ustanowienie stosunku prawnego:

- jednorodne

- testament,

- dwustronne

- kupno

- sprzedaż, dzierżawa,

- wielostronne

- większa liczba podmiotów,

b) orzeczenia sądowe

- działania organu sądowego przybierające postać orzeczeń: - konstytutywne- jeśli orzeczenie zmienia istniejący stan prawny, np. orzeczenie rozwojowe- ustaje stosunek małżeństwa, powstaje nowy stan prawny, - deklaratoryjne- stwierdzenie istniejącego stanu prawnego,

c) akty administracyjne

- działania organu administracji państwowej podjęte w ramach jego kompetencji, np. decyzja zezwalająca na budowę domku jednorodzinnego, 2. inne czyny, te gdzie jest działanie lub zaniechanie:a czyny dozwolone- pociągają pewne skutki prawne niezamierzone, np. na spacerze znajduję cenną rzecz- według prawa rzeczowego znalezienie cudzej rzeczy łączy z tym skutki prawne, czyny niedozwolone- czyny zabronione przez prawo, szczególnie rozbudowane w prawie cywilnym, gdzie oznaczają zdarzenia wyrządzające innej osobie szkodę.

Podobne prace

Do góry