Ocena brak

Zdarzenia cywilno prawne

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Zdarzeniem cywilno prawnym są określone fakty z którymi norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilno prawnego.

Zdarzenia cywilno prawne dzielą się na dwie kategorie:

  • zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu – niezależne od woli osób (upływ czasu, pożar, klęska żywiołowa). Zdarzenia powodują powstanie, ustanie, przekształcanie stosunku cywilno prawnego – wywołują skutki prawne.

  • działania – zachowania, które są wynikiem świadomego działania człowieka co do wywołania skutków prawnych . W ramach tych działań, które są sterowane wola wyróżniamy:- czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych.

Składają się na nie :

  • oświadczenia woli (wyraz woli)

  • orzeczenia

- inne czyny, są to takie czyny, w których nie ma znaczenia wola decydującego. O ich wpły-

wie na tworzenie się stosunków cywilno prawnych decyduje norma.

Mogą mieć one charakter :

  • prawny (zgodne z prawem)

  • pozaprawne (niezgodne z prawem)

Podobne prace

Do góry