Ocena brak

Zdalne sterowanie w powietrzu i na lądzie

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Możliwości silników napędzających modele znacz­nie się ostatnio zwiększyły. Jest to reakcja na rosną­ce wymagania modelarzy, wynikające z zastosowa­nia coraz doskonalszych urządzeń sterujących. Dużą popularność zyskuje napęd elektryczny, a to ze względu na prostotę i niezawodność silników elektrycznych oraz efektywność nowych genera­cji akumulatorów.
Wirnik i system sterowania łopatami modelu helikoptera są kopią rozwiązań stosowanych w prawdziwych maszynach. „Pilotowanie" mode­lu helikoptera jest szczególnie trudne.
Zdalnie sterowane modele samochodów biorą często udział w wyścigach. Najbardziej ekscytu­jące są zawody Grand Prix lub GT z udziałem modeli samochodów w skali 1:8. Podczas wyści­gu silniki osiągają prędkości obrotowe rzędu 30000 obrotów na minutę.
Najbardziej zaawansowane modele posiadają aerodynamiczne nadwozia i specjalnie wyprofilo­wane rury wydechowe silników oraz niezależne zawieszenie wszystkich kół. Dodatkowo przewi­dziano dla nich szeroki asortyment opon, dostoso­wanych do różnych warunków atmosferycznych oraz nawierzchni toru.
Ostatnio wzrasta popularność zdalnie sterowa­nych modeli samochodów terenowych. Tak jak swe pierwowzory, wozy te mogą poruszać się pra­wie po każdym terenie, pokonywać strome zbo­cza, przeprawiać się przez wodę itp.
Specyficzne problemy występują przy konstruk­cji i prowadzeniu sterowanych drogą radiową mo­deli motocykli. W modelu takim pozostaje niewiele miejsca na zamontowanie aparatury odbiorczej i serwomechanizmów. Poza tym bardzo trudno zbudować stabilny model takiego pojazdu.

Podobne prace

Do góry