Ocena brak

Zbiory i zbiorowości społeczne

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

a) zbiory

Zbiór to:

- grupa ludzi zebrana wg jakieś danej cechy np. wzrostu, koloru włosów, tworzona dla pewnych potrzeb – definicja statystów

- zestaw ludzi posiadających wspólną cechę, która powoduje, że ludzie w określonych sytuacjach zachowują się w sposób podobny lub identyczny

Typy zbioru:

Publiczność zebrana – to zbiór osób zgromadzonych w jednym miejscu, wspólnie zainteresowanych jakimś wydarzeniem

Występuje ona w 2 postaciach:

a) zbiegowisko – to publiczność zebrana w sposób spontaniczny, przypadkowy, impulsem jest wydarzenie, które wywołuje zaciekawienie, np. pożar, wypadek

b) audytorium – to publiczność zebrana, przez jakiegoś organizatora, występuje w dwóch rodzajach:

- publiczność rekreacyjna – np. ludzie zebrani dla rozrywki, w kinie, teatrze

- publiczność informatywna – np. uczestnicy wykładu, wiecu

Publiczność niezebrana – są to odbiorcy tych samych treści, przekazywanych przez środki masowych informacji

Tłum

a) tłum agresywny

- tłum walczący – występuje podczas strajków

- tłum terroryzujący – występuje w programach walki z mniejszością etniczną

- tłum linczujący – wymierzanie samosądu sprawcom

b) tłum uciekający – tworzą ludzie uciekający przed pewnym zagrożeniem

c) tłum ekspresywny – przejawia się w celu publicznego wyróżnienia, pewnego poglądu uznanie czegoś, albo potępienie czegoś, tłum ten jest organizowany i występuje tu straż porządkowa

Podobne prace

Do góry