Ocena brak

Zbiorowiska i tłumy

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Zbiegowisko jest to przelotne skupienie pewnej liczby osób zainteresowanych pewnym zdarzeniem.

Przyczyny to:

- ludzka ciekawość,

- nakaz uczestniczenia w pewnym istotnym wydarzeniu,

- styczność przestrzenna i społeczna,

- podobne reakcje emocjonalne,

- zainteresowanie tą samą podnietą.

Tłum powstaje ze zbiegowiska bądź przekształca się z publiczności. Tłum jest to czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowania. Uczestnicy tłumu połączeni są bardzo silną łącznością psychiczną, która identyfikuje jednocześnie z innymi, następuje dezintelektualizacja.

Rodzaje tłumu:

1. przypadkowy – spontaniczne zgromadzenie jednostek, których uwagę przyciąga to samo wydarzenie, ale które nie dążą do interakcji (np. wypadek samochodowy)

2. konwencjonalny – uczestnicy zebrali się w jakimś szczególnym celu. Ich działania są w pewnym stopniu wyznaczane przez istniejące normy społeczne. Słaba interakcja (np. widzowie w kinie)

3. ekspresywny – gromadzi się z okazji wydarzeń o pewnym ładunku emocjonalnym. Słabo zorganizowany (np. uczestnicy festiwalu)

4. aktywny – podekscytowane jednostki, których emocje najczęściej znajdują ujście w działalności niszczycielskiej i przemocy (np. kibice)

5. protestującycechy wspólne z tłumem konwencjonalnym i aktywnym. Dobrze zorganizowany, ale działa destrukcyjnie (np. akty przemocy podczas zebrań pracowniczych).

Inna typologia:

1. agresywny (walczący i linczujący)

2. uciekający (panika)

3. nabywający (rabujący, grabujący)

4. demonstrujący (ekspresywny)

Teorie dynamiki tłumu:

1. zarażania się („umysł zbiorowy”, zaraźliwe rozprzestrzenianie się w tłumie emocji wywołanych daną sytuacją)

2. konwergencji (aktywność podobnie myślących jednostek, tłum wyzwala w ludziach prymitywne odruchy, afiliacja społeczna)

3. wyłaniania się norm (w wyniku interakcji pomiędzy uczestnikami wydarzenia)

Podobne prace

Do góry