Ocena brak

Zbiórka i segregacja zużytych opakowań

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Użyteczne odpady nie powinny trafiać do pojemników razem z nieużytecznymi śmieciami, gdyż wtedy można je odzyskiwać jedynie przy dużym nakładzie kosztów i z reguły w niedostatecznym stopniu czystości. Jest zatem pożądane, by odpady nadające się do wtórnego przetworzenia, a wśród nich zużyte opakowania, zostały oddzielone jeszcze przed wymieszaniem i zanieczyszczeniem. Celowi temu służą systemy selektywnej zbiórki odpadów.

Systemy zbiórki mogą polegać na nieodpłatnym pozbywaniu się odpadów, czyli na wrzucaniu ich do odpowiednich pojemników, albo na systemie odpłatnym, czyli odsprzedawaniu odpowiednio posegregowanych odpadów w punktach skupu surowców wtórnych. System nieodpłatny rozpowszechniony jest w wielu krajach Europy Zachodniej. Segregacja pozwala nie tylko na rozdzielenie opakowań wykonanych z różnych tworzyw opakowaniowych, ale także na oddzielenie odpadów, takich jak: baterie, resztki farb i lakierów, świetlówek itp., o których szkodliwości była mowa wyżej. Zapobiega również zniszczeniu materiałów nadających się do przetworzenia, np. makulatury.

Odpady stwarzające problemy i niebezpieczne, a także pozostałe segregowane odpady można składować również w specjalnych zbiornicach, usytuować nych w różnych punktach miast.

Odsprzedawanie surowców wtórnych bezpośrednio przez ludność odbywa się najczęściej w specjalnie organizowanych'centrach recyklingu lub w punktach skupu albo składnicach surowców wtórnych. Zaletą tego rodzaju zbiórki jest stosunkowo dobra jakość pozyskiwanych surowców wtórnych, co wpływa na zwiększenie możliwości ich zbytu, natomiast wadą jest. nieregularność dostaw. Warunkiem dobrego funkcjonowania systemu odsprzedawania segregowanych odpadów bezpośrednio przez ludność jest dobra lokalizacja punktów skupu, możliwie blisko klienta, optymalnie dla wygody odsprzedających dostosowane godziny otwarcia i świadomość społeczeństwa dotycząca możliwości spożytkowania odpadów i redukcji ich ilości.

W niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie wprowadzone zostały specjalne systemy zbiórki używanych opakowań działające niezależnie od systemów komunalnych (np. niemiecki DSD - Grtiner Punkt), odpady opakowaniowe umieszcza się w oddzielnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach, które usuwane są odrębnie, nie przez służby komunalne. Dodatkową motywację dla mieszkańców stanowi świadomość, że koszt usunięcia i likwidacji lub recyklingu tych opakowań został już wliczony w cenę towaru. Jeżeli opakowanie takie zostanie wrzucone do zwykłego kubła na nie segregowane śmieci przeznaczone do kasacji, za ich usunięcie i kasację właściciel będzie musiał dodatkowo zapłacić jeszcze raz (administracji domu za wywóz śmieci).

W Polsce przez wiele lat stosowany był system skupu makulatury, opakowań szklanych, stłuczki szklanej, metali żelaznych i kolorowych oraz szmat przez punkty skupu surowców wtórnych. System ten obecnie właściwie prawie nie istnieje, na co złożyło się wiele powodów,

Zbiórka i segregacja zużytych opakowań oraz przekazywanie ich do utylizacji lub likwidacji jest przedmiotem ekologistyki.

Podobne prace

Do góry