Ocena brak

Zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). 

Kategoria społeczna to zbiór ludzi wyróżnionych na podstawie cech ważnych dla życia społecznego (kategoria zawodowa, wieku, płci, wykształcenia).

Są to zmienne niezależne (oś X)

Wg Lazarsfelda zmienne niezależne są wcześniejsze od zmiennych zależnych a zmienne ogólne sa wcześniejsze od zmiennych bardziej szczegółowych.

Zbiorowości społeczne to zbiór ludzi, w którym wytworzyła się i utrzymuje pewna więź społeczna

Więź społeczna:

- ma charakter psychospołeczny (my i oni)

- występują interakcje i relatywne odizolowanie interakcji, które zachodzą pomiędzy ludźmi od tych, które nie zachodzą.

Podobne prace

Do góry