Ocena brak

Zbiór albo sprzęt ziemiopłodów

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Ma on również wpływ na wysokość i jakość plonów. Ważne są tu takie czynniki, jak odpowiedni termin zbioru roślin oraz sposób wykonywania sprzętu. Od terminu zbioru, a więc od dojrzałości roślin, zależy ich przydatność do konsumpcji lub przerobu, ogólna masa zebranego surowca oraz zawartość w nim wody i innych składników. Zbiór w stanie niedojrzałym powoduje zmniejszenie plonów oraz może ujemnie wpłynąć na cechy gotowego produktu otrzymanego z takiego surowca, ze względu na nietypową barwę, zapach czy strukturę. Również sprzęt plonów w stanie przejrzałym może powodować duże straty, np. z powodu osypywania się ziarna zbóż podczas cięcia i zbioru, dużej ilości uszkodzeń w czasie zbioru owoców, ich transportu i przechowywania. Właściwy termin zbioru dla niektórych surowców roślinnych decyduje w sposób zasadniczy o ich przydatności do przerobu. Jako przykład może tu służyć zielony groszek przeznaczony do konserwowania w puszkach lub do zamrażania, którego odpowiedni stan dojrzałości może zmienić się w ciągu paru godzin. Obliczenie terminu zbioru ma duże znaczenie praktyczne, np. dla groszku opracowano metodę opartą na stwierdzonej zależności między osiągniętą dojrzałością a temperaturą wzrostu i ilością zakumulowanego ciepła, tzw. system j ednostki cieplnej (ang. heat unit system - HUS).

Sprzęt może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie. W tym drugim przypadku należy się liczyć z możliwością uszkodzenia ziarna, korzeni lub owoców. Gdy maszyna wykonuje kilka czynności jednocześnie, np. cięcie zboża, młócenie i oddzielanie ziarna od słomy, plew i zanieczyszczeń, należy się liczyć ze zbyt dużą zawartością wody w ziarnie, jego mechanicznym uszkodzeniem oraz ze stratami plew, a częściowo i słomy.

Bezpośrednio ze zbiorem wiąże się transport surowca, a następnie magazynowanie, które wymagają odpowiednich środków transportowych, magazynów itp.

 

Podobne prace

Do góry