Ocena brak

Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Instytucja podobna do tej z kpa. Art. 17 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym mówi, że na postanowienie wydane w jego trakcie lub go dotyczące przysługuje zażalenie. Istnieje około dwudziestu rodzajów postanowień, na które zażalenie przysługuje. Uprawnieni di wniesienia zażalenia to np. wierzyciel, zobowiązany, osoba trzecia, organ rentowy, kierownik zakładu pracy.

Termin wniesienia zażalenia to 7 dni od doręczenia lub ogłoszenia postanowienia /są wyjątki/, zażalenie nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, ale organ egzekucyjny może podjąć taką decyzję w uzasadnionych przypadkach. Zażalenie przekazuje się organowi wyższemu stopniem niż organ egzekucyjny, ale za jego pośrednictwem, może on utrzymać decyzję w mocy, uchylić, rozstrzygnąć co do istoty sprawy lub przekazać do powtórnego rozpatrzenia.

Podobne prace

Do góry