Ocena brak

Zażalenie na postanowienie

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Zwyczajny, samoistny i formalny środek prawny, przysługuje tylko na niektóre postanowienia np. na postanowienia enumeratywne zawarte w kodeksie. Zażalenie przysługuje na postanowienie organu I instancji jak i II, podmiot uprawniony do wniesienia to strona, czasem świadek, biegły, ale tylko gdy dotyczy to ich praw bądź obowiązków. Termin wniesienia zażalenia to 7 dni od ogłoszenia ustnego lub doręczenia postanowienia. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia, może to uczynić wedle uznania organu, który je wydał lub organu wyższej instancji. Do postanowień bez możliwości zażalenia przysługuje odwołanie.

Podobne prace

Do góry