Ocena brak

Zawodnienie gleby

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

1. podwyższenie poziomu wody gruntowej, pogarszające warunki ekol.dla roślinności naturalnej lub zmniejszające roln. przydatność gleby.

2. okresowe lub trwałe zatopienie terenu, powodujące częściowe lub całkowite zniszczenie pokrywy gleboworoślinnej.

Podobne prace

Do góry