Ocena brak

Zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

1) zawieszenie stosowania zwalnia strony umowy z obowiązku wypełnienia jej postanowień we wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia. Nie wpływa na stosunki prawne ustanowione przez umowę między stronami.

2) zawieszenie spowodowane może być: naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożności jej wykonania lub zasadnicza zmiana okoliczności. (art. 60-62 KW)

Zawieszenie powinno być przewidziane w umowie lub przynajmniej nie zabronione.

Podobne prace

Do góry