Ocena brak

Zawieszenie przedawnienia

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Następuje na wskutek okoliczności utrudniającym dochodzenie roszczeń mogą to być okoliczności:

  • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom

  • co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnej przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę

  • co do roszczeń przysługującemu jednemu z małżonków przeciwko drugiemu w trakcie trwania związku małżeńskiego

  • co do wszystkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania sprawy danego rodzaju

Zawieszenie biegu przedawnienia polega na tym, że przez okres przewidziany w przepisie przedawnienie nie biegnie (okres ten nie wlicza się do biegu przedawnienia). Po zakończeniu tego okresu przedawnienie biegnie dalej.

Podobne prace

Do góry