Ocena brak

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Zawieszenie polega na wstrzymaniu czynności egzekucyjnych na skutek powstania przeszkód w prowadzeniu postępowania. Przeszkody te zawarte są w art. 56 ustawy:

  1. śmierć zobowiązanego, utrata zdolności do czynności prawnych, brak jego przedstawiciela ustawowego,

  2. gdy wstrzymano; odroczono; rozłożono w czasie wykonanie obowiązku,

  3. na żądanie wierzyciela lub w innych przewidzianych prawem przypadkach.

Zawieszenie postępowania lub odmowa następuje przez postanowienie z możliwością zażalenia do niego. Po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowanie jest wznawiane np. po śmierci zobowiązanego w momencie, gdy uzyska informację o spadkobiercach. Po zawieszeniu dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy /chyba, że organ wyda inną decyzję/.

Podobne prace

Do góry