Ocena brak

Zawieszenie i umorzenie postępowania przed NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Zawieszenie następuje poprzez postanowienie z przyczyn określonych w art. 97 i 98 kpa. Umorzenie następuje, gdy skarżący cofnie skargę, sąd wyraża na to zgodę, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy byłoby bezprzedmiotowe lub orzeczenie sądu zbędne. Skarżący może otrzymać zwrot wpisu. Inną przyczyną umorzenia jest śmierć skarżącego. Następuje ono także, gdy ustawodawca wyłączy określoną kategorię spraw spod kontroli NSA. Sąd umarza postępowanie na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie.

Podobne prace

Do góry