Ocena brak

Zawieranie umowy o pracę na czas nieokreślony

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Podstawowym źródłem prawa pracy, oddziałującym na cały system tej gałęzi prawa, jest kodeks pracy. Na podstawie całokształtu przepisów dot. umowy o pracę można stwierdzić, że umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie na rzecz drugiej strony za wynagrodzeniem.

Zawierając umowę o pracę i określając jej treść, strony dążą z reguły do nadania ustalonym w niej warunkom pracy i płacy charakteru trwałego.

Kodeks pracy wyodrębnia następujące umowy o pracę:

-na czas próbny,

-na czas określony,

-na czas wykonania określonej pracy,

-na czas nie określony.

Umowa o pracę na czas nie określony zostaje zawarta wówczas, gdy strony wyraźnie to ustaliły ( co powinno być regułą ) lub gdy brak jest ustalenia, jaką zawarto umowę, a z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy nie wynika, że zawarto umowę innego rodzaju. Jej cechą charakterystyczną jest brak określenia z góry czasu jej trwania oraz stworzenie więzi prawnej między nawiązującymi ją stronami przez dłuższy okres.

Dlatego też kodeks pracy odrębnie ukształtował konstrukcję jej wypowiadania przez pracodawcę, wprowadzając ochronę pracowników przed jej wypowiedzeniem.

Podobne prace

Do góry