Ocena brak

Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Małżeństwo opierało się na wolnej woli osób zawarcia jak i rozwiązania. Libera matromonia esse antiquitus placuit od dawna przyjęto, że małżeństwa są wolne. Zawarcie następowało przez złożenie zgodnych oświadczeń woli (nieformalnych i składanych prywatnie, bez obecności kapłanów, czy urzędników). Zwyczaje obrzędowe nie miały znaczenie, poza wprowadzeniem żony do domu męża – deductio in domum mariti – chwila uważana za początek małżeństwa.

Rozwiązanie małżeństwa: przez śmierć małżonka; utratę conubium (capitis deminutio maxima); rozwód (w prawie klasycznym także czynność nieformalna, poza manus którą trzeba było znieść formalnie). Dwa rodzaje rozwodu – repudium jednostronne zerwanie małżeństwa (w cum manu przysługiwało tylko mężowi); divortium – zgodne postanowienie małżonków o rozejściu się. Rozwody nasiliły się od końca republiki (później ustawy Augusta – niewiele zmieniły), prawo poklasyczne i justyniańskie – wpływ Chrześcijaństwa próby ograniczenia (gł. sankcje finansowe), zasada swobody rozwodów nienaruszona. Małżeństwo ponowne po okresie żałoby tempus lugendi – 10 miesięcy – dla uniknięcia niejasności pochodzenia ew. dziecka (brak sankcji nieważności takiego małżeństwa).

Podobne prace

Do góry