Ocena brak

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jest najważniejsza formą elastyczności zatrudnienia. Zainteresowanie pracą niepełnowymiarową wynika z szerokich możliwości, jakie ta forma zatrudnienia stwarza w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb rynku pracy. Pracownikom umożliwia dostosowanie długości czasu pracy do ich indywidualnych preferencji i potrzeb oraz ułatwia godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, szkolnymi itp. Zwiększa też szansę rozpoczęcia pracy, powrotu do pracy lub jej utrzymania. Szczególnym powodzeniem ta forma zatrudnienia cieszy się wśród studentów, zamężnych kobiet i pracowników w starszym wieku. Dla pracodawców jest sposobem zwiększenia możliwości elastycznego wykorzystywania pracowników i szybkiego reagowania na sygnały rynkowe. Praca w niepełnym wymiarze pełni też ważną rolę w polityce zatrudnienia. Przede wszystkim jest ona środkiem ograniczenia bezrobocia. Praca w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, może być też sposobem stopniowego wycofywania się pracowników z życia zawodowego

Podobne prace

Do góry