Ocena brak

Zatrudnienie tymczasowe

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Praca tymczasowa cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, mimo że wciąż brakuje konkretnych uregulowań prawnych tej formy elastycznego zatrudnienia. Umowa o pracę tymczasową jest rozwiązaniem korzystnym dla pracodawców i pracowników. Pierwszym zapewnia znaczne obniżenie kosztów pracy, a dla tych drugich jest często alternatywą braku zatrudnienia. Praca tymczasowa w języku prawniczym określana jest jako „Oddanie pracownika do dyspozycji innego pracodawcy”. W oferowaniu pracy „czasowej” wyspecjalizowało się już w Polsce spore grono firm, a zainteresowanie ich usługami wciąż rośnie. O skali zjawiska świadczyć może pojawienie się w języku polskim nowego słowa „czasownik” – dla osób z kręgu zarządzania zasobami ludzkimi to już nie tylko część mowy, ale wynajęty pracownik, zatrudniony w firmie na określony czas.

Agencje pracy tymczasowej stanowią większość prywatnych agencji zatrudnienia. Różnią się między sobą rodzajem oferowanych usług i sposobem ich realizacji, a także rolą, jaką w ich ofercie odgrywa użyczanie pracownika. Z uwagi na coraz powszechniejsze prawne regulowanie funkcjonowania agencji racy tymczasowej, część agencji świadczących tego rodzaju usługi przestaje się mieścić w prawnym pojęciu agencji pracy tymczasowej przyjętym w danym kraju. Niektóre rodzaje tych agencji mogą już legalnie funkcjonować tylko w krajach, w których agencje te, z zastrzeżeniem nie pobierania opłat od pracowników, są traktowane tak jak każdy inny przedsiębiorca (USA, Kanada) lub, w których regulacja ich działania jest luźna ( Wielka Brytania, Irlandia).

W wielu firmach, zarówno polskich jak i zagranicznych, są angażowani pracownicy na ściśle określony czas, np. w okresie urlopowym albo w czasie wzmożonego obrotu handlowego. Większość przedsiębiorstw przewidując taką sytuację, korzysta z wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm rekrutacyjnych.

Praca tymczasowa jest pracą świadczoną przez pracownika w przedsiębiorstwach ( lub innych zakładach pracy), do których skieruje go agencja pracy tymczasowej, zajmująca się tym zarobkowo. Jest zatrudnieniem na podstawie umowy. Pracodawcą jest tutaj agencja pracy tymczasowej. Praca ta daje gwarancje zabezpieczenia społecznego, dzięki odprowadzanej składce emerytalnej oraz zdrowotnej. Można ją określić jako ważna formę zatrudnienia nietypowego, zindywidualizowane umowy, bowiem mogą być dostosowane do potrzeb firmy i jej możliwości działania poza systemem regulacji tej grupy zatrudnionych, może przyczynić się do zwiększenia efektów jej działania. W przypadku firm stosowanie tej formy zatrudnienia jest korzystne z uwagi na obniżenie kosztów działania. Eksperci są bowiem zatrudniani dorywczo, okazjonalnie. Zatrudnianie ich na stałe powodowałoby zwiększenie obciążeń firmy, głównie z uwagi na koszty wynagrodzenia za czas nieprodukcyjny.

Zatrudnienie tymczasowe rozpowszechniło się w USA i Europie Zachodniej. W 1998 roku na obszarze Unii Europejskiej pracowało przy zastosowaniu tej formy 1,4 % ogółu zatrudnionych. W ostatnim dziesięcioleciu w Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji liczba zatrudnionych w tej formie wzrosła czterokrotnie. Zgodnie z danymi statycznym, są to w większości młodzi mężczyźni (do 25 roku życia).

Podobne prace

Do góry