Ocena brak

Zatrudnienie pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej

Autor /mirona Dodano /14.01.2013

zatrudnienie pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej; zakład pracy obowiązany jest zatrudnić pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej (przemysłowej) zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi i wskazaniami lekarskimi, jak również stwarzać mu warunki do podwyższenia kwalifikacji nabytych w okresie rehabilitacji. Okres bezpłatnego urlopu udzielonego na przeprowadzenie rehabilitacji wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej) stanowi nowy kierunek działania w rozwiązywaniu trudnego problemu pracowników z ograniczoną sprawnością organizmu. Podkreślić trzeba, że jedynie w naszym kraju osoba poddająca się rehabilitacji ma zagwarantowane uzupełnienie obniżonych zarobków zasiłkiem wyrównawczym (rehabilitacyjnym).

Podobne prace

Do góry