Ocena brak

Zatrudnienie młodocianych

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Młodocianym w rozumieniu KP jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

- ukończyli, co najmniej szkole podst.

- przedstawia świadectwo lekarskie stwierdzające, ze praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniany tylko w celu przygotowania zawodowego. Umowa o prace w takim celu powinna określać:

l) rodzaj przygotowania zawodowego,

2) czas trwania i moce odbywania przygotowania zawodowego,

3) sposób dokształcania teoretycznego,

4) wysokość wynagrodzenia..

Czas pracy młodocianego do 16 lat nie może przekraczać 6 godz. dobę, powyżej 16 lat - 8h. Do czasu pracy młodocianego wliczamy czas nauki bez względu na to czy odbywa się ona w godzinach pracy, jednakże nie więcej niż 5 dni tygodniowo. Młodocianego nie wolno zatrudniać Godz. nadliczbowych ani nocnych. Przerwa w pracy młodocianego obejmuje porę nocna (nie mniej niż 14 h).

Podobne prace

Do góry