Ocena brak

Zatrucia wywołane przez Clostridium perfringens

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Zatrucia występują najczęściej po spożyciu żywności gotowanej, a następnie przechowywanej przez pewien czas. Przetrwalniki bowiem wielu szczepów przetrzymują gotowanie, smażenie i pieczenie. Jeżeli gotowana potrawa nie jest spo-

żyta na świeżo, istnieje niebezpieczeństwo, że przetrwalniki wykiełkują i zaczną się rozmnażać. Optymalna temperatura rozwoju C. perfringens wynosi 43-47°C, ale mogą one rosnąć w temperaturze 20-55°C, a prawdopodobnie nawet i w jeszcze niższych temperaturach.

Należy unikać np. gotowania mięsa jednego dnia i dogotowywania drugiego. Chorobę powoduje spożycie żywności z dużą ilością komórek C. perfringens. Komórki rozmnażają się i przetrwalnikują w przewodzie pokarmowym i tu wytwarzaj ą toksyny. Enterotoksyny są wydzielane do środowiska po lizie komórek bakterii. Powodują one zwiększenie przepuszczalności kapilarnej, rozszerzenie naczyń krwionośnych, nadmierny ruch płynu do światła przewodu pokarmowego i wywołanie biegunki.

Czas inkubacji choroby wynosi 8-22 h. Początkowe objawy to bóle brzucha i biegunka, natomiast wymioty i gorączka występują rzadko. Zatrucia wywołane przez C. perfringens rzadko powodują wypadki śmiertelne, chociaż nie są one wykluczone, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i osłabionych.

 

Podobne prace

Do góry