Ocena brak

Zatrucia ołowiem - Medycyna – dietetyka

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Ołów - jest pierwiastkiem toksycznym dla naszego organizmu. Dostaje się do naszego organizmu z powietrzem, żywnością i wodą lub przez kontakt z wyrobami przemysłowymi zawierającymi ołów lub jego związki, jak; farby, akumulatory, naczynia pokryte glazurą ołowianą, niektóre wyroby z porcelany, wyroby z plastików do produkcji których użyto związków ołowiu itp. Największe zatrucie roślin, zwierząt i ludzi występuje w rejonach wydobycia oraz przetwarzania rud ołowiu i miedzi. Ołów wywołuje chlorozę liści roślin przez wypieranie z chlorofilu magnezu. Skażenie ołowiem wód rzek i innych zbiorników wodnych powoduje zatrucie ryb.

Wody miękkie są - wskutek malej zasadowości i zdolności buforującej układu bardziej niebezpieczne, gdyż ołów występuje tu w postaci rozpuszczalnych soli. Natomiast w wodach twardych i o dużej zasadowości (a także przy wyższych wartościach odczynu pH) występują trudno rozpuszczalne lub praktycznie nierozpuszczalne sole ołowiowe, jak np. fosforan Pb3(P04);, siarczan PbS04, siarczan zasadowy PbSC>4-PbO, wodorotlenek Pb(OH), węglan PbCO, i zasadowy węglan (biel ołowiowa) 2PbC03?Pb(OH),.

Najbardziej powszechne zatrucie ołowiem powstaje w dużych aglomeracjach miejskich oraz w rejonach dróg o nasilonym ruchu samochodowym z powodu zatrucia spalinami samochodowymi. Już w starożytności stwierdzono że ołów jest przyczyną chorób, zwłaszcza chorób umysłowych. Rzymianie budowali wodociągi stosując rury ołowiane a do wytwarzania i przechowywania wina używali ołowianych kotłów. Przez wieki człowiek, często bez świadomości jego szkodliwości, używał ołów do wyrobu naczyń, pocisków, rur i innych wyrobów. Nie tak dawno z ołowiu wyrabiano ołowiane żołnierzyki i inne zabawki dla dzieci. Jeszcze obecnie w Polsce, część instalacji wodociągowych w starych kamienicach posiada rury ołowiane.

Ołów uszkadza komórki nerwowe, powoduje upośledzenie umysłowe, niedorozwój dzieci, agresywność, zaburzenia w odbieraniu wrażeń, objawy encefalopatii. Początkowe objawy ołowicy to pogorszenie samopoczucia, nudności, obstrukcja, dolegliwości sercowe i inne dysfunkcje fizjologiczne. Większe zatrucie powoduje kolkę jelitową, niebieskoczarne zabarwienie dziąseł, szarość skóry, niedokrwistość i uszkodzenia układu nerwowego. Ołów powoduje powstawanie nowotworów żołądka, jajników, nerek, białaczek, mięsaków limfatycznych itp. Statystyki wykazują duże zwiększenie tych chorób wśród ludności mieszkającej przy autostradach i innych miejscach o dużym zatruciu powietrza spalinami samochodów. Wprowadzanie benzyny bezołowiowej i katalizatorów zmniejsza zagrożenie zatrucia ołowiem, chociaż nie likwiduje szkodliwego oddziaływania innych substancji wydzielanych przez samochody.

Wchłanianie ołowiu blokują, magnez, wapń, żelazo, cynk i miedź. Optymalny poziom biopierwiastków (zwłaszcza magnezu) i witamin w organizmie zwiększa odporność na zatrucia ołowiem. Najskuteczniejszym środkiem leczniczym jest CaNa2EDTA sól wapniowodwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, która wiąże jony ołowiu w dobrze rozpuszczalne kompleksy, łatwo następnie wydalane z organizmu. Ilość wydalanego ołowiu może być 25-, a nawet 40-krotna w stosunku do normalnego wydalania fizjologicznego. Ta sama sól przyczynia się też do wydalania żelaza i miedzi z organizmu 4-, a nawet 12-krotnie szybciej niż w normalnych warunkach fizjologicznych. Poziom stężenia toksycznego ołowiu jest uzależniony od indywidualnej odporności organizmu. Przyjęta norma szkodliwego stężenia 35 miligramów ołowiu w 100 mililitrach krwi, może być trującą dla dzieci a nawet dla osób dorosłych.

Do góry