Ocena brak

Zatoki sitowe

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Zatoki sitowe (sinus ethmoidales) składają się z grup komórek sitowych (cel-lulae elhmoidnles), które w swym zespole tworzą błędnik sitowy. Komórki sitowe zajmują przestrzeń między oczodołem a częścią górną ściany bocznej jamy nosowej. Liczba komórek wchodzących w skład każdego błędnika jest bardzo zmienna; średnio wynosi 7—9, ale może się zmniejszać do 3 i wzrastać do 18. lin mniejsza liczba tym większe są poszczególne komórki.

W zależności od ujścia komórek sitowych do odpowiednich przewodów nosowych odróżniamy dwie grupy, przednie i tylne komórki sitowe Granica między nimi odpowiada otworowi sitowemu przedniemu w ścianie przyśrodkowej oczodołu.

Ujścia komórek grupy przedniej wiodą do różnych części przewodu nosowego środkowego. Komórki te występują w liczbie 2 do 8 i dzielimy je na podgrupy, a mia-nowicie na: 1) komórki otwierające się do zachyłka przedniego przewodu nosowego środkowego, 2) komórki otwierające się do lejka sitowego przewodu nosowego środkowego i 3) komórki otwierające się do części tylnej przewodu środkowego powyżej puszki sitowej lub też na jej ścianie tylnej. Komórki grupy tylnej w liczbie od 1 do 7 wiodą powyżej małżowiny nosowej środkowej do przewodu nosowego górnego i bardzo często również do najwyższego, o ile jest on zachowany. Uchodzą one otworem pojedynczym lub podwójnym, czasem nawet mają kilka otworków.

Podobne prace

Do góry