Ocena brak

Zatoka wieńcowa

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Zatoka wieńcowa (sinus coronarius). Zatoka wieńcowa jest pozostałością zarodkowego lewego rogu zatoki żylnej , leży ona na powierzchni przepo-Aaatomia człowieka. T. V 12nowej serca w bruździe wieńcowej między komorą lewą a przedsionkiem lewym w przedłużeniu żyły wielkiej serca. Zwykle zatoka jest powleczona na swej powierzchni cienką warstwą mięśniówki lewego przedsionka, która wytwarza rodzaj zwieracza. Długość zatoki wynosi 3 do 5 cm, średnica około 1 cm. Ujście do przedsionka prawego wyposażone jest w zastawkę zatoki wieńcowej (valvuia sinus coronańi). Również u lewego końca zatoki, w ujściu żyły wielkiej, w większości przypadków (w 75% wg Adachiego) znajduje się zastawka.

Przejście żyły wielkiej serca w zatokę wieńcową może być stopniowe i z zewnątrz granica między obu naczyniami może zupełnie się nic zaznaczać, a może też być mniej lub więcej wyraźna. Często (33%) grubość zatoki może być dwukrotnie, a nawet trzykrotnie większa niż żyły wielkiej.

Podobne prace

Do góry