Ocena brak

Zatoka poprzeczna osierdzia

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Zatoka poprzeczna osierdzia (sinus lransversuspericardii). W związku z zakrzywieniem się płodowej cewy sercowej jej koniec żylny i koniec tętniczy zbliżają ^ę do siebie, przy czym pierwszy układa się ku tyłowi od drugiego. W zagłębieniu między nimi powstaje poprzeczny szczelinowaty kanał, część jamy osierdzia, tzw- zatoka poprzeczna osierdzia; mierzy ona około 6—7 cm długości i około 2 cm wysokości. Zatoka poprzeczna ograniczona jest: 1) z przodu ścianą tylną aorty i pnia płucnego; 2) z tyłu powierzchnią przednią obu przedsionków; 3) od dołu kątem utworzonym w miejscu połączenia przedsionków z wyżej wspomnianymi tętnicami; 4) od góry blaszką ścienną osierdzia rozpiętą tutaj między tętniczym a żylnym końcem serca; do tego sklepienia zatoki poprzecznej od góry przylega t. płucna prawa. Zatoka poprzeczna ma oczywiście dwa ujścia, jedno u końca prawego, drugie u lewego. Ujście prawe ograniczone jest od wewnątrz aortą, od zewnątrz żyłą główną górną i uszkiem prawym, ujście lewe — od wewnątrz pniem płucnym, od zewnątrz uszkiem lewym. Po rozcięciu osierdzia do zatoki możemy wprowadzić palec i wtedy do przodu od palca leżą: aorta i pień płucny, ku tyłowi przedsionki.

Podobne prace

Do góry