Ocena brak

Zatarcie skazania

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Jest to postępowanie polegające na likwidacji karalności sprawcy, a więc skazanie uważa się za niebyłe i dokonuje się usunięcia wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa na skutek decyzji sądu albo decyzji Prezydenta korzystającego z prawa łaski. Z mocy prawa zatarcie skazania następuje wskutek zmiany ustawodawstwa, na skutek pozytywnego upływu okresu próby i w przypadku upływu wykonania kary:

  1. 10 lat, gdy sprawca skazany został na karę pozbawienia wolności

  2. 5 lat w razie skazania na karę ograniczenia wolności lub na karę grzywny

  3. 1 roku, gdy odstąpiono od wymierzenia kary i orzeczono środek karny

Osoba skazana ubiegać się może o wcześniejsze zatarcie skazania po upływie 5 lat, gdy sprawca skazany był na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat i po upływie 3 lat, gdy skazanie dotyczyło kary grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Podobne prace

Do góry