Ocena brak

ZASTRZEŻENIE DO UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej jest to jednostronne oświadczenie złożone przez państwo w chwili jej podpisania, złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przystąpienia lub akceptacji, stwierdzające, że przyjmując umowę w całości, dane państwo nie godzi się na niektóre jej postanowienia lub zamierza nadać poszczególnym postanowieniom określone znaczenie.

Zastrzeżenie jest dopuszczalne, gdy:

  • brak w umowie przepisu zabraniającego zastrzeżeń (lub ich określonego rodzaju)

  • dane zastrzeżenie nie jest sprzeczne z przedmiotem i celem umowy

Pozostałe strony umowy mogą nie zgodzić się ze złożonymi zastrzeżeniami - umowa nie jest dla stron wiążąca. Milczenie innych państw wobec zgłoszonego zastrzeżenia uważane jest za zgodę na nie.

Jeśli jakieś państwo nie zgodzi się na zgłoszone zastrzeżenia, konwencja nie będzie obowiązywała miedzy nim a państwem, które zgłosiło zastrzeżenie, ale zachowa moc obowiązującą miedzy wszystkimi innymi państwami.

Zastrzeżenia nie mogą dotyczyć istotnych postanowień umowy: jej przedmiotu i celów, lecz tylko spraw drugorzędnych (np. sposobu rozstrzygania sporów, jeśli takie wynikną przy wcielaniu umowy w życie itp.)

Niekiedy państwa przy przystąpieniu do umowy wielostronnej składają deklaracje, w których wyrażają ubolewanie, ze nie włączono do niej proponowanych przez nich postanowień. Deklaracje te mają charakter quasi zastrzeżeń.

Podobne prace

Do góry