Ocena brak

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Systemy VR mają bardzo duże zastosowanie w architekturze i projektowaniu przemysłowym. Projektowanie wspomagane komputerowo (Computer Aided Design - CAD) było bardzo istotnym narzędziem w latach 70., ponieważ po­zwalało kreślić obiekty trójwymiarowe na ekra­nie komputera. Pierwsze zarejestrowane wyko­rzystanie VR do projektowania przemysłowego odbyło się na University of North Carolina w USA. Architekci stworzyli wirtualny budynek, który później mogli po prostu dokładnie zwie­dzać. Mogli otwierać drzwi i okna, sprawdzać czy wszystko działa, a nawet ustawiać meble. Możliwość obejrzenia projektu od „wewnątrz" stworzyła niepowtarzalną możliwość poprawie­nia błędów projektowania przed wybudowaniem budynku.

Jedną z głównych zalet stosowania technologii VR jest potencjalna możliwość zmniejszenia kosztów projektu. Można wyeliminować wiele błędów we wczesnej fazie projektu, podczas gdy przy normalnym projektowaniu trzeba zbudować prototyp, aby przekonać się co jest źle, zburzyć i budować na nowo - co automatycznie podnosi koszty. VR umożliwia również zaprojektowanie kilku różnych wersji konstrukcji. Projektanci i zamawiający projekt mogą wówczas dokładnie obejrzeć różne wersje i wybrać najwłaściwszą.
Możliwości VR w zakresie projektowania są wręcz niewyobrażalne. Mieszkańcy nowych miast będą mogli pospacerować po wirtualnych ulicach, parkach, zwiedzić wirtualne sklepy, do­my jeszcze przed wmurowaniem pierwszej cegły pod takie miasto. Istnieją nawet plany przepro­jektowania stolicy Niemiec - Berlina wykorzy­stując technologię VR.

Podobne prace

Do góry