Ocena brak

Zastosowanie suchego ciepła

Autor /demetrio Dodano /13.06.2014

Do tego celu najbardziej nadaje się termofor gumowy. Napełnia się go gorącą wodą do połowy. Górną część uciska się ostrożnie ręką w celu usunięcia powietrza, a następnie zamyka nakrętką. Termofora nigdy nie należy stosować bez pokrowca lub ręcznika ani bez dodatkowej kontroli temperatury. Łuk świetlny (świetlanka, budka cieplna) jest zalecany przez lekarza w przypadku zapalenia reumatycznego stawów, zapalenia nemów, wstępnego leczenia przed masażem, w celu ogrzania w razie dreszczy, ogrzania łóżka itp. Uwaga! Skórę należy zawsze osłonić koszulą nocną lub serwetą. Zabieg powinien trwać 10—15 minut. Oporowe grzejniki elektryczne ogrzewają powietrze w komorze. Płytki izolacyjne z otworkami chromą przed stycznością z rozgrzanymi ściankami. Żarówki można nastawić na różną moc; najwyższa^ możliwa temperatura wynosi 50—70°C, można ją odczytać na termometrze umieszczonym na szczycie budki.

W razie wykonywania zabiegu u osób podeszłym wieku należy szczególnie uważać. Nie osłonięte części ciała, np. kończyny górne, nie mogą znajdować się wewnątrz budki.

U osób niesamodzielnych zabieg należy nadzorować.

Najlepiej jest nastawić połowę dostępnego natężenia światła, wydłużając czas zabiegu do 15 minut. Dzięki umieszczonemu u góry wyłącznikowi chorzy samodzielni są w stanie sami się obsłużyć.

Zabiegi Kneippa promieniowanie podczerwone. Czas trwania zabiegu - 5, 10 lub 15 minut. Nabiegi z zastosowaniem promieniowania podczerwonego są zlecane przez lekarza np. w przypadku zapalenia zatok czołowych lub szczękowych, po stomatologicznych zabiegach operacyjnych, w razie zapalenia ucha. Urządzenie wytwarzające promienie powinno być tak ustawione, aby emitowało ciepło w odległości 30-50 cm od określonej okolicy ciała, która ma być naświetlona. Oczy należy zasłonić okularami lub serwetą. Jeśli w czasie zabiegu wystąpią nasilające się Fole, należy natychmiast wyłączyć urządzenie emitujące promienie podczerwone i zawiadomić lekarza.

 

Podobne prace

Do góry