Ocena brak

Zastosowanie marketingu

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Specyficzne zastosowanie marketingu:

 1. Marketing w sferze usług

 2. marketing w organizacjach nie nastawionych na zysk

 3. marketing społeczny

Specyficzne zastosowania marketingu

Marketing w sferze usług

Stosowanie marketingu w sferze usług różni się wyraźnie od marketingu dóbr materialnych, zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych. Aby zastosować marketing w sferze usług, konieczne jest zrozumienie przez działające w niej przeds.istoty marketingu usług. Istnieją dwa rodzaje marketingu:

 • Marketing masowy-nastawionego na przeciętnego nabywcę-np.. reklama i ksztaltowanie cen.Działania marketingowe nastawione na masowego nabywcę mogą tylko jednak wspierać działania uruchamiane w interakcjach usługobiorca-usługodawca

 • Marketing interakcyjny-działania uruchamiane w interaakcjach powinny spowodować aby kontynuacją tego zainteresowania była sprzedaz uslugi.

Uznawanie istotnej roli czynnika ludzkiego leglo u podstaw sformułowania koncepcji marketingu wewnętrznego-koncepcja ta wynika z przekonania ze przeds. Uslugowe chcąc działać efektywnie i sprzedawać usługi nabywcom, musżą przede wszystkim sprzedawać pracę zatrudnionemu personelowi

Marketing w organizacjach nie nastawionych na zysk

Marketing może być stosowany w organizacjach pozagospodarczych, których aktywność przejawia się przede wszystkim w sferze usług społecznych i publicznych- organizacje działające w tej sferze okreslane są mianem organizacje niedochodowe. Klasyfikacja organizacji niedochodowych ze względu na przedmiot ich działania:

 • Uslugi ( zaspokejenie różnorodnych potrzeb społecznych)

 • Osoba (wywołanie i utrwalanie uwagi, zainteresowania i preferencji odbiorców wobec osoby)

 • Idea (przekonywanie do określonych idei)

 • Organizacja (wpływanie na akceptowane celów organizacji)

Organizacje niedochodowe mogą być finansowane z bardzo różnych źródeł np. subsydia państwowe lub lokalne, fundacje, kapital prywatny, darowizny, prywileje finansowe.

Cechy organizacji niedochodowych:

 1. Zróznicowanie kontrahentów

 2. Wielorakość celów

 3. Charakter oferty

 4. Presja społeczna

 5. Dualne zarządzanie

Kategorie konumentów organizacji niedochodowych:klienci, kuratorzy,publiczność,społeczeństwo

Marketing społeczny

 

Podobne prace

Do góry