Ocena brak

Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w sporcie

Autor /mirela Dodano /02.05.2014

Niskie temperatury są szeroko stosowane przy leczeniu wszelkiego rodzaju urazów w sporcie [1]. Wspomagają rehabilitację po zabiegach, ograniczają uszkodzenia wtórne tkanek. Sportowiec z nogą obłożoną lodem to bardzo często spotykany widok. Pozytywne efekty ochładzania tkanek znane są od dawna. W krioterapii miejscowej okłady z lodu zastępuje się nadmuchem par ciekłego azotu o temperaturze -196°C [2, 3]. Obecnie coraz częściej stosuje się krioterapię ogólnoustrojową (k.o.), zwaną także krioterapią całego ciała, w likwidacji negatywnych skutków wyczynowego sportu. Wiadomo, że niskie temperatury wywołują cykl reakcji w organizmie, które w znaczny sposób poprawiają skuteczność ćwiczeń kinezyterapeutycznych. Znacznie mniej wiadomo o wpływie niskich temperatur na wyniki treningowe sportowców. Pionierskie prace w tym zakresie przeprowadzono w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pamiętać należy iż przeprowadzono 10 zabiegów, podczas gdy w grupach pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi liczba ta niekiedy dochodzi do 40. Nie stosowano także kinezyterapii, która stanowi element postępowania usprawniającego po krioterapii. Przeprowadzano także tylko jeden zabieg k.o. w ciągu dnia, chociaż wstępne doświadczenia autorów pozwalają stwierdzić, że możliwe jest bezpieczne przeprowadzenie 2, a nawet 3 zabiegów w niedługim odstępie czasu w ciągu dnia.

Ostatnim elementem oceny było samopoczucie zawodników i ewentualna poprawa tolerancji obciążeń treningowych. Wcześniejsze doświadczenia ze stosowaniem kriokomory u sportowców pozwalały stwierdzić, że w niektórych przypadkach następował zaskakująco dobry efekt stymulacyjny. Mechanizmy, które doprowadziły do takich zmian, są na pewno złożone. Wydaje się, że już samo zlikwidowanie dolegliwości i skutków urazów i mikrourazów powinno podnieść komfort treningu i tym samym być może przyczynić się do uzyskania lepszych rezultatów. Nie da się wykluczyć wpływu na psychikę (beta-endorfina, POMC), jak również na układ nerwowo-mięś-niowy (wzrost siły skurczu pod wpływem zimna) oraz hormonalny, np. testosteron. Próba wyjaśnienia powyższych sugestii wymaga dodatkowych badań.

Krioterapia ogólnoustrojowa w sporcie ma wielorakie zastosowanie. Może pomagać likwidować ujemne skutki treningu, leczyć kontuzje i przygotowywać do znoszenia większych obciążeń. Dzieje się to zarówno na drodze reakcji miejscowej poprzez schłodzenie tkanek, jak i ogólnoustrojowej, dotyczącej całego organizmu. Może sprzyjać osiąganiu lepszych wyników przez sportowców, umożliwiając pełny cykl treningowy.


Do góry