Ocena brak

ZASTOSOWANIE ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ W PRAKTYCE

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Znajomość elastyczności cenowej popytu i podaży jest bardzo przydatna ,gdyż pozwala m.in. zrozumieć

a. dlaczego rynki niektórych dóbr charakteryzują się dużymi fluktuacjami wolumenu sprzedaży i kupna przy niewielkich wahaniach cen, a inne odwrotnie wykazują nawet przy dużych wahaniach cen niewielkie zmiany kupowanych i sprzedawanych ilości

  1. obliczyć o ile należy podnieść ( zmniejszyć ) cenę, aby zlikwidować nierównowagę rynkową wywołaną przez nadwyżki lub niedobory

  2. określić czy zmiany ceny danego wyrobu bądź innych wymiernych czynników powodują wzrost czy spadek łącznych wydatków na badany produkt , a ponieważ wydatki nabywców są przychodami sprzedawców pozwala stwierdzić ,czy zmiana ceny rynkowej wyrobu będzie powodować ich wzrost czy spadek..

Poniżej opiszemy parę przykładów, które dokładnie odzwierciedlają zachodzące na rynkach dostosowania, uwarunkowane elastycznością popytu na dany towar.

Podobne prace

Do góry