Ocena brak

Zastawki żył sercowych

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Zatoka wieńcowa i jej dopływy nie mają zastawek wzdłuż swego przebiegu. Natomiast każde z naczyń u swego ujścia przeważnie wyposażone jest w zastawkę odgraniczającą je od strony naczynia, do którego uchodzi. Te zastawki ujściowe przeważnie są niekompletne i w większości niewystarczające. Ż. skośna przedsionka lewego nie ma zastawki ujściowej.

Żyły przednie serca (w. cordis anteńores) w liczbie 3 lub 4, nieraz mniej liczne, rozpoczynają się na przedniej ścianie komory prawej, biegną ku górze mniej więcej równolegle do siebie i po poprzecznym przekroczeniu bruzdy wieńcowej uchodzą do przedsionka prawego. Nieraz żyły te mogą uchodzić do ż. małej serca, stanowiąc wtedy jej dopływy.

Często najsilniejsza z żył przednich biegnie wzdłuż brzegu prawego serca i bywa wyodrębniana jako tzw. ż. b rzeźna prawa (v. marginalis dextra). Żyła ta przebiega analogicznie do ż. brzeżnej lewej (v. marginalis sinistra), gałęzi ż. wielkiej serca. Obie te żyły występują mniej więcej w 20—25% przypadków.

W niektórych miejscach na powierzchni wewnętrznej serca znajdują się drobne otworki (foramina lenarum rninimarum), ujścia drobnych żył ściany serca. Żyłki te uchodzą zarówno do obu przedsionków, jak i do obu komór.

Podobne prace

Do góry