Ocena brak

ZASTAWKI SERCA

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Każde z czterech ujść serca, zarówno oba ujścia żylne (przedsionkowo-komorowe), prawe i lewe, jak i oba tętnicze (pnia płucnego i aorty), położone w przejściu komór w wielkie tętnice, wyposażone jest w urządzenie mechaniczne, zastawkę regulującą obieg krwi w sercu.

Odróżniamy dwa typy zastawek: jeden stanowią obie zastawki przed-sionkowo-komorowe, czyli żylne, prawa albo trójdzielna i lewa albo dwudzielna, położone w ujściach żylnych; drugi —obie zastawki tętnicze położone w ujściach tętniczych, zastawka pnia płucnego i zastawka aorty. Oba typy są zupełnie różne zarówno pod względem kształtu, jak i rodzaju swej czynności. Zastawki przedsionkowo-komorowe regulują przepływ krwi na drodze doprowadzającej z przedsionków do komór, zastawki tętnicze — przepływ krwi na drodze odprowadzającej z komór do wielkich tętnic. W jednych warunkach oba typy zastawek otwierają drogę dopływu i odpływu krwi, w innych — zamykają ją.

Podobne prace

Do góry