Ocena brak

Zastawki przedsionkowo-komorowe

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Zastawki przedsionkowo-komorowe (valvae atrioventriculares) zbudowane ze zdwojenia wsierdzia podzielone są na płatki (z prawej strony na trzy, z lewej na dwa), które zwieszają się do komory. Płatki (valvulae) te jednym swym brzegiem przyczepiają się o pierścieni włóknistych (anuli fibrosi), okalających ujścia przedsionkowo-komorowe, c|r,igiego wolnego brzegu, jak również do powierzchni komorowej płatków, P^yczepiają się struny ścięgniste (chordae tendineae).

W dwudzielnej jeden jest przedni, drugi tylny. Struny ścięgniste, które się do nich ) rzepiają, wychodzą z odpowiednich mięśni brodawkowatych lub wprost ze zwykłych beleczek mięśniowych. W komorze prawej odróżniamy m. brodawkowaty przedni, podstaw a którego wychodzi ze specjalnej beleczki przegrodowo-brzeżnej (trabecula seplomarginalis), m. brodawkowaty tylny oraz grupę kilku mniejszych mięśni brodawkowatych przegrodowych (mm. papillares septales). YV komorze lewej są dwa mięśnie brodawkowate, przedni i tylny.

Podobne prace

Do góry