Ocena brak

Zastawki przedsionkowo-komorowe

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Powstają one ze zgrubiałych krawędzi  przedsionkowo-komorowych; później ulegają one powiększeniu przez podmino-wanie leżącej na ich obwodzie blaszki tkanki łącznej. Do dolnych powierzchni zastawek przy czepiają się wtedy liczne beleczki mięśniowe odchodzące od ścian komór. cz a ich ulega następnie redukcji, a ich odcinki górne, przyczepiające się do zastawek,

Krew wtłaczana do komór w chwili ich rozkurczu odchyla płatki zastawek; natomiast w skurczu komór napór krwi zamyka zastawki, a napięte struny ścięgniste uniemożliwiają cofanie się płatków do przedsionków.

Serce zarodka rozpoczyna swą pracę rytmiczną w końcu 4 tygodnia, gdy zarodek ma 7—17 par somitów, wcześniej nieco niż w jego mioblastach pojawiają się miofi-brylle. Liczba skurczów wynosi początkowo około 65 na minutę, później wzrasta do 145.

Podobne prace

Do góry