Ocena brak

Zastawka okrężnicy

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Zastawka okrężnicy (valvula coli s. ileocaecalis s. Bauhini). Dolny koniec jelita krętego wsuwa się od strony lewej w ścianę jelita grubego. Wpu-klenie to wytwarza tzw. zastawkę okrężnicy, która zamyka jelito cienkie. Zastawka okrężnicy zbudowana jest z błony śluzowrej (wraz z tkanką podślu-zową), która na swej powierzchni skierowanej do jelita cienkiego ma jeszcze kosmki, natomiast na stronie przeciwTiej skierowanej do jelita grubego jest gładka, oraz z warstwy okrężnej błony mięśniowej, tutaj szczególnie silnie rozwiniętej (sphincter valvulae coli s. ileocaecalis). Warstwa podłużna mięśniówki i błona surowicza nie biorą udziału w budowie zastawki. Na żywym otwór zastawki jest okrągławy, a sama zastawka wpukla się stożkowato do światła jelita grubego; na zwłokach zaś zastawka ma kształt poprzecznej szczeliny ograniczonej dwoma wyniosłymi fałdami: wargą górną (labium superius) należącą do okrężnicy wstępującej i wargą dolną (labium injerius) należącą do jelita ślepego. Na obu końcach ujścia, przednim i tylnym, obie wargi łączą się z sobą poprzecznymi fałdami, przednim i tylnym, tzw. wędzidełkiem (jrenulum valvulae coli anterius el posterius). Zamyka zastawkę wpuklona mięśniówka okrężna jelita krętego. Zastawka tylko okresowo przepuszcza treść jelita cienkiego i w warunkach prawidłowych zapobiega cofaniu się treści z jelita grube go. Zamknięcie to regulowane jest drogą nerwową, mechaniczne zaś tylko wtedy, kiedy kątnica jest silnie wypełniona. Jeżeli mięśniówka jelita jest porażona, zastawka jest niedomykalna i treść jelita grubego może .cofać się do jelita krętego. U noworodków zastawka jest jeszcze niedomykalna.

Podobne prace

Do góry