Ocena brak

Zastaw (w tym rejestrowy) jako zabezpieczenie spłaty kredytu

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zgodnie z art. 306 kc. Zabezpiecza oznaczoną wierzytelność, na przykład z tytułu udzielenia kredytu, na ruchomości albo na prawie zbywalnym. Treść tego prawa rzeczowego polega na tym, że wierzyciel może dochodzić zabezpieczenia z tej rzeczy (lub prawa) bez względu na to, czy ją stała się własnością, z pierwszeństwem przed tymi wierzycielami osobistymi dłużnika, którym przysługuje z mocy ustawy pierwszeństwo szczególne.

Podobne prace

Do góry