Ocena brak

Zaspokajanie potrzeb konsumenta

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Natomiast na tym etapie marketing nie poprzestaje. Aby zaspokoić potrzeby konsumenta, czyli spełnić kolejny warunek istnienia marketingu, konieczne jest sprecyzowanie rynku docelowego. Jest to jedna lub więcej określonych grup potencjalnych nabywców, do których organizacja kieruje swój program marketingowy. Po wyodrębnieniu tego rynku należy podjąć odpowiednie kroki, aby zaspokoić ich potrzeby. Ktoś, najczęściej kierownik zespołu marketingowego, musi zainicjować działania i opracować kompletny program marketingowy, aby dotrzeć do konsumenta. Korzysta wtedy z użytecznej metody tzw. marketingu mix, czyli kombinacji czterech P:

 

  • Product (produkt)dobro, usługa lub pomysł mający zaspokoić potrzeby konsumenta,

  • Price (cena)wartość, na którą jest wymieniany dany produkt,

  • Promotion (promocja) – środek wymiany informacji między nabywcą a sprzedawcą,

  • Place (dystrybucja) – sposób dostarczenia produktu do rąk konsumenta.

 

Te elementy marketingu mix są jego kontrolowanymi czynnikami, ponieważ znajdują się pod stała kontrolą zespołu marketingowego. W celu rozwiązania problemu zespół może dowolnie manipulować tymi elementami.

 

Niekontrolowane elementy otoczenia marketingowego

Istnieje natomiast bardzo wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy. Możemy je podzielić na pięć kategorii: czynniki społeczne, technologiczne, ekonomiczne, konkurencyjne oraz regulacyjne. Te elementy otoczenia marketingowego muszą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Wielu decydentów marketingowych traktowało te czynniki jako sztywne, absolutne ograniczenia, które całkowicie pozostają poza ich wpływem. Jednak długoterminowe działania marketingowe w firmach są w stanie zmienić niektóre elementy otoczenia, czyli tworzyć nowe branże, a tym samym zapewniać sobie rynek zbytu. Doskonałym przykładem na to jest omawiany już IBM, którego przełomy technologiczne stworzyły całkowicie nową branżę cyfrowych elektronicznych komputerów. A przecież na początku prognozy nie były zachęcające. Kolejnym przykładem może być firma McDonald’s, która po wielu problemach z radziecką biurokracją otworzyła w Moskwie ogromną restaurację na 700 miejsc i tylko w pierwszym roku jej istnienia obsłużyła ponad 10 mln konsumentów.

 

Podobne prace

Do góry