Ocena brak

Zasoby odnawialne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.02.2012

Definicja

Zasoby odnawialne to zasoby, których usługi są stale uzupełniane, to znaczy, gdy odpowiednio się nimi gospodaruje, mogą ciągle "istnieć", a zatem dostarczać użytecznych usług w nieskończoność.


Według innej definicji zasoby odnawialne to "zasoby przyrody, które ze swej fizycznej natury są niewyczerpywalne (energia słoneczna) lub krążą w obiegu o wymiarze geologicznym (woda) oraz żywe zasoby przyrody (rośliny, zwierzęta, ekosystemy), których biologiczną cechą jest rozmnażanie się i wzrost." (M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak 2005, s.433)


Przykłady

Przykładami zasobów odnawialnych są: energia słoneczna, ziemia uprawna, lasy, zasoby ryb, jakość powietrza, wiatr, woda, energia geotermiczna czy drewno. ( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 541) A więc są to zasoby świata roślinnego i zwierzęcego (które umożliwiają produkcję żywności) oraz zasoby energii odnawialnej.


Gospodarowanie a środowisko

Zasoby odnawialne są mierzone z uwzględnieniem czasu; korzystanie z nich może się odbywać w nieograniczonym horyzoncie czasowym. Technika gospodarowania tymi zasobami wymaga sprawnego przepływu usług, np. odpowiedniej gospodarki leśnej oraz racjonalności, która przełoży się na stan środowiska naturalnego.


Lasy przyczyniają się do tworzenia chmur deszczowych, dzięki czemu drzewa ponownie otrzymują wodę, która jest niezbędna do życia innym organizmom zwierzęcym czy roślinom. Poza tym lasy zmniejszają ilość dwutlenku węgla w atmosferze.


Dwutlenek węgla jest zaliczany, oprócz wielu innych substancji, do gazów cieplarnianych- jego nadmiar gromadzi się w atmosferze i powoduje efekt cieplarniany, czyli prowadzi do zmiany średniej globalnej temperatury Ziemi. To z kolei powoduje poważne zmiany w klimacie Ziemi, a zatem wycinanie lasów, szczególnie tropikalnych, powinno pociągać za sobą zalesianie nowych terenów lub w ogóle powinno się zrezygnować z tego procederu, bo lasy to płuca Ziemi oraz schronienie dla wielu różnorodnych zwierząt, które mogą żyć tylko w tego typu lasach.


A zatem polityka zalesiania nieużytków rolnych prowadzona i finansowana przez UE ma bardzo duże znaczenie dla ochrony i dbałości o stan środowiska naturalnego. Podobny wpływ mają również surowce wtórne, bowiem ich pozyskiwanie "umożliwia zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do produkcji stali, aluminium i drewna o 50-90%." (S. Marciniak, 2005, s.111) Tym samym większa cześć energii jest zaoszczędzona.Wykorzystanie alternatywnych, i odnawialnych, źródeł energii, takich jak wiatr, woda czy słońce, także przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Efektywne wykorzystanie siły wiatru, źródeł geotermalnych czy rwących rzek może przynieść obniżki cen energii oraz zmniejszenie jej zużycia, a także pozytywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego.


Autor: Obińska Emilia
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry