Ocena brak

Zasoby nieodnawialne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011

Charakterystyka

Zasoby nieodnawialne to zasoby, których wykorzystanie należy rozłożyć w czasie, bowiem na świecie występuje ich ograniczona ilość; zasoby te "mogą być wykorzystywane tylko raz." (D. Begg 2007, s.555) Podaż tych zasobów jest w zasadzie stała, a one same "nie dają się" wystarczająco szybko odtworzyć, by nadal miały znaczenie ekonomiczne. (P. Samuelson, W. Nordhaus 2004, s. 642)


Przykłady

Przykłady zasobów nieodnawialnych to: paliwa kopalne, ropa naftowa czy wszystkie eksploatowane zasoby minerałów, np. miedź, srebro, złoto, kamień budowlany, piasek, klimat.


Gospodarowanie

W przypadku tego rodzaju zasobów bardzo duże znaczenie ma tempo ich eksploatacji, które jest zależne od wzorców konsumpcji i od stopy wzrostu gospodarczego; oraz wyniki badań naukowych i tempo postępu technologicznego w zakresie nowych procesów produkcyjnych, czy szukania substytutów dotychczas istniejących zasobów nieodnawialnych.(S.Marciniak 2005, s. 109)


Bardzo ważną rolę odgrywają również surowce wtórne, które zmniejszają zapotrzebowanie na surowce pierwotne, np. aluminium.


Technika gospodarowania tego rodzaju zasobami ma ogromne znaczenie dla ludzkości. Wykończenie zapasów ropy naftowej czy innych paliw kopalnych niesie ze sobą istotne zmiany dla obywateli. Dlatego tak ważne staje się poszukiwanie alternatywnych źródeł paliw czy energii.

</div>

Jeśli chodzi o paliwa, to naukowcy znaleźli już kilka rozwiązań. Przykładem mogą być biopaliwa- czyli paliwa otrzymywane z przetwórstwa produktów organizmów żywych, np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. Wykorzystanie biopaliw pozwoli ograniczyć zużycie ropy naftowej, której zapasy, wg badań, powinny się wykończyć za około 50 lat. To spowoduje nie tylko zmiany w przemyśle samochodowym, ale również zmieni gospodarki wielu krajów, które dziś są bogate dzięki posiadanym złożom paliw kopalnych. Wydaje się, że właśnie z tego powodu Zjednoczone Emiraty Arabskie inwestują w turystykę, by, po wykończeniu się złóż, kraj ten był wciąż bogatym ośrodkiem turystycznym.


Zasoby nieodnawialne a elektrownie jądrowe


Zwiększenie korzystania z innych paliw niż kopalne wpłynie na poprawę środowiska. Wykorzystywanie energii jądrowej zamiast energii z ropy naftowej czy gazu ziemnego będzie pozytywnie wpływać na stan środowiska naturalnego.


Za 20-30 lat na świecie powinny pojawić się maszyny IV generacji, które będą pracować bardziej wydajnie, w znacznie wyższych temperaturach i wytwarzając znacznie więcej energii. Reakcje nuklearne będą intensywniejsze, dzięki czemu pozostawiać będą mniej toksycznych i radioaktywnych odpadów niż obecnie, będą się one także rozkładały znacznie szybciej. Mniejsze będzie ryzyko szkodliwych skutków ewentualnej awarii - w razie uszkodzenia reaktory będą się same wygaszały. Łatwiej jest również o zaopatrzenie elektrowni w paliwo jądrowe, jest ono bowiem bardziej dostępne niż gaz ziemny, ponieważ więcej państw na świecie ma złoża uranu.


Zasoby uranu na Ziemi są ogromne, a nawet dwukrotny wzrost ceny tego surowca spowoduje zaledwie 3-4-procentowy wzrost cen energii.


Najbardziej teraz atrakcyjne nośniki energii, czyli gaz i ropa naftowa, wyczerpią się przy obecnym tempie wydobycia za 50-60 lat. Energia jądrowa jest zaś praktycznie nie do wyczerpania. Reaktory powielające mogą wykorzystywać na przykład uran 238, którego zasoby są 140 razy większe niż obecnie używanego uranu 235. Paliwem jądrowym stanie się także tor 232, którego jest jeszcze 3,5 raza więcej niż uranu 235. Rudy pierwiastków promieniotwórczych wydobywa się w ponad dwudziestu krajach, najwięcej w Australii, Kazachstanie, Kanadzie, Uzbekistanie, RPA i Rosji. Żaden kraj nie może się więc uzależnić, tak jak w wypadku gazu i ropy, od jednego lub kilku dostawców.


Elektrownia atomowa i tradycyjna produkują odpowiednio 30 i 600 tysięcy ton popiołów rocznie. W przeciwieństwie do odpadów z elektrowni atomowych, popioły z elektrowni tradycyjnych są w żaden sposób niezabezpieczone.


Jeśli zaś chodzi o awarie i bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi - warto porównać, ile osób zginęło w wyniku awarii elektrowni atomowych, a ile w wyniku awarii w kopalniach i elektrowniach węglowych. W USA liczbę ofiar energetyki węglowej ocenia się na 25 tysięcy rocznie, a w Wielkiej Brytanii - na 2 tysiące. Od początków istnienia energetyki jądrowej wydarzyły się tylko 3 poważne awarie, a jedynie czarnobylska pociągnęła za sobą ofiary śmiertelne.


Widać więc, że w związku z wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych gospodarka światowa, a przede wszystkim przemysł samochodowy czy energetyczny, staje przed wieloma zagrożeniami, m. in. wzrostem cen paliw czy energii. Niezbędnym zatem staje się szukanie alternatywnych źródeł energii i oszczędzania tych, zasobów, które jeszcze istnieją.


Autor: Obińska Emilia
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry