Ocena brak

ZASOBY I UMIEJĘTNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Przedsiębiorstwo jest w stanie poprawić swój łańcuch wartości również przez poprawę jakości zasobów, którymi się posługuje. Zasoby firmy nabierają szczególnego znaczenia jako wyznacznik aktualnych i potencjalnych strategii konkurowania. Podejście do strategii konkurowania od strony zasobów nie ogranicza się tylko do prostej ich identyfikacji, ale obejmuje też umiejętności firmy najlepszego ich wykorzystania. Sam fakt posiadania określonych zasobów nie przesądza jeszcze o ich efektywnym wykorzystaniu. Wiele jest firm , które pomimo potencjalnych możliwości skutecznego konkurowania na bazie posiadanych zasobów nie są w stanie zbudować przewagi konkurencyjnej. Oparte na zasobach podejście do strategii firmy można przedstawić następującym schematem działania. Pierwszym krokiem w opracowaniu strategii powinna być identyfikacja posiadanych zasobów oraz ocen własnych sił i słabości. Należy określić możliwości wykorzystania zasobów. Następnym etapem powinna być identyfikacja charakteru przewag konkurencyjnych możliwych do zbudowania w oparciu istniejące zasoby. Potem firma musi wybrać wariant strategii najlepiej wykorzystujący posiadane zasoby w relacji do uwarunkowań zewnętrznych. Końcowym elementem tej strategii powinno być planowanie zasobów.

Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw oraz ich zdolności do budowania wyraźnej i trwałej przewagi konkurencyjnej warunkującej sukces rynkowy określone są przez ilość i jakość posiadanych zasobów. Pod względem zasobów większość polskich przedsiębiorstw znajduje się w sytuacji gorszej w porównaniu z przeciętnym wyposażeniem konkurencyjnych przedsiębiorstw z Europy Zachodniej. Do zasobów firmy należą: zasoby ludzkie , zasoby finansowe, technologiczne, reputacja firmy. Jeśli chodzi o zasoby technologiczne to średni stan zużycia majątku trwałego w polskich przedsiębiorstwach jest wyższy niż 50%, co przekracza standardy europejskie. Nakłady inwestycyjne maleją. Zasoby finansowe polskich przedsiębiorstw można ocenić na stosunkowo skromne. Dużo trudniejsze niż parę lat temu jest osiąganie rentowności. Dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania , pomimo rozwoju krajowego rynku kapitałowego i systemu bankowego jest ograniczona. Dla dynamicznego rozwoju polskich przedsiębiorstw często doszukuje się szans w zasobach ludzkich. Przeciętny polski pracownik nie odbiega od reszty Europy pod względem wykształcenia, posiada jednak nawyki i elementy mentalności ze starego systemu utrudniające adaptację do nowych warunków takie jak: rozwinięty indywidualizm, brak poczucia lojalności w stosunku do firmy, ograniczona otwartość na zmiany. Jednym z elementów firmy jest jej wizerunek. Pod tym względem polski firmy można uznać za słabe, zwłaszcza na rynkach zagranicznych.

Podejście do budowania przewagi konkurencyjnej od strony zasobów i umiejętności firmy wydaje się być w warunkach polskich praktycznie przydatne. Polskie przedsiębiorstwa powinny tworzyć przewagi konkurencyjne w oparciu o posiadane zasoby.

Podobne prace

Do góry