Ocena brak

Zasoby firmy.

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

 

Zasoby są definiowane jako zbiór czynników wytwórczych posiadanych lub kontrolowanych przez firmę. Zasoby mogą być zamieniane na produkty finalne lub usługi , przy czym dzieje się to przy aktywnym udziale innych zasobów lub umiejętności firmy. Najbardziej ogólnie możemy podzielić je na materialne i niematerialne. Inny podział zasobów z którymi się spotykamy to:

  • zasoby finansowe - obejmują wszelkie zasoby pieniężne , jakie mogą być użyte do realizacji strategii przedsiębiorstwa, kapitał finansowy (od przedsiębiorców, akcjonariuszy, banków itp.) , zatrzymane zyski.

  • zasoby rzeczowe - w skład których wchodzą wykorzystywane w przedsiębiorstwie technologie materialne , lokalizacja geograficzna, maszyny, urządzenia oraz materiały i surowce do produkcji

  • zasoby rynkowe - czyli potencjał jaki posiada przedsiębiorstwo : marka firmy, lojalni klienci, reputacja firmy. Zasoby rynkowe zapewniają , że klienci mają znajomość przedsiębiorstwa i tego , co ono robi.

  • własność intelektualna - odnosi się do ochrony wielu zasobów przedsiębiorstwa; zwykle odnosi się do patentów , planów , marki handlowej, sekretu handlowego

  • ludzie - czyli ich przeszkolenie , doświadczenie, osądy , ich potrzeby i preferencje, oczekiwania , inteligencja, kontakty poszczególnych osób. Ludzie w przeciwieństwie do pozostałych zasobów nie mogą stać się własnością przedsiębiorstwa i dlatego też wymagają specjalnego traktowania. Ludzie bogaci w wykształcenie oraz doświadczenie użyteczne dla prowadzonej działalności , wnoszą zawsze do przedsiębiorstwa wartość dodaną.

  • zasoby organizacyjne - odnoszą się do procesów i technologii oraz procesów umożliwiających zarządzanie przedsiębiorstwem, czyli do szeroko rozumianej organizacji. Dotyczy również : systemów zarządzania , struktury organizacyjnej, rutyny i kultury organizacyjnej, systemów komunikowania się, procesów tworzenia strategii , metody oceny ryzyka

  • zasoby relacyjne (więzi z otoczeniem) - są związane z politycznymi umiejętnościami promowania i wpływania na strukturę zewnętrzną (relacje z instytucjami finansowymi , związkami , dostawcami, itp.) Ta kategoria zasobów powstaje na podłożu współdziałania przedsiębiorstwa ze swoim otoczeniem.

 

Podobne prace

Do góry